USA - Bitva u San Jacinto Mon., loď USS Texas 4/2012

81 Bažiny a ropné rafinerie v pozadí 82 Lávka k San Jacinto Monumentu 83 Bažiny v parku San Jacinto 84 Geocache na konci trasy v San Jacinto SP 85 San Jacinto State Historic Park - vážka

86 Vážka v bažinách parku San Jacinto 87 Vážka v San Jacinto State Historic Parku 88 San Jacinto State Historic Park - vážka 89 Zavěšený most Fred Hartman Bridge

1. srpna 2012 v 19:20:07 by Verzana » zpet na fotky