RAKOUSKO Dachstein, Traunstein - ferraty 8/2006

029 pohled z lanovky Gosaukammbahn na Hoch Kalmberg 1833 m

27. května 2011 v 23:50:06 by Verzana » zpet na fotky