RAKOUSKO Dachstein, Traunstein - ferraty 8/2006

025 Hirschbrunn u Hallstattského jezera - vyspinkaná Ájinka

27. května 2011 v 23:50:05 by Verzana » zpet na fotky