ČVUT - Exkurze mosty - Chomutov 5/2003

41 Chomutov 42 Chomutov 43 Chomutov 44 Chomutov 45 Chomutov

46 Chomutov 47 Chomutov 48 Chomutov 49 Chomutov 50 Chomutov

51 Chomutov 52 Chomutov 53 Chomutov 54 Chomutov 55 Chomutov

25. května 2011 v 20:07:46 by Verzana » zpet na fotky