Brazos Bend State Park - aligátoři, ptáci a želvy

Udělali jsme si výlet do přírody nedaleko od Houstonu - do země plné jezer, bažin a močálů. Státní park Brazos Bend nabízí několik turistických a cyklistických tras, možnosti rekreace, vzdělávání a poznávání přírody. S nadšením jsme pozorovali aligátory, ptáky a želvy v jejich přirozeném prostředí.

Brazos Bend State Park - 40 Acre Lake a Pilant Lake

Příroda kousek od Houstonu

Konečně máme téměř vše vyřízené a můžeme začít poznávat okolí našeho nového domova. Naplánovala jsem výlet do nedalekého státního parku Brazos Bend, jehož hlavním lákadlem jsou aligátoři (american alligator). Brazos Bend State ParkTi se vyskytují kolem Houstonu v podstatě všude, ale v tomto parku by mělo být více pravděpodobné, že na ně narazíme. Z Houstonu jsme vyrazili po dálnici 59 na jihozápad, přibližně po 20 mílích jsme z ní sjeli a vydali se dále na jih po místních okreskách - celkem asi 40 mil od baráku.

Annual pass a online informace o parku

U vjezdu do parku jsme si koupili roční pernamentku na všechny státní parky v Texasu (annual Texas State Parks Pass) za 70 dolarů, který opravňuje majitele a celou posádku jeho vozu využívat celoročně vstupy zdarma ve více než 90 parcích, 50-ti procentní slevy v kempech a různé slevy na vybavení a věci prodávané v parcích. Samostatný vstup do parku je 7 USD za osobu na den. Aktuální informace včetně map lze získat přímo na místě (u vjezdu je Visitor Center a rangeři ochotní poradit) nebo na internetu: web Texas Parks and Wildlife Department nebo stránky dobrovolníků.

Aligátoři

Zaparkovali jsme poblíž jezera 40 Acre Lake a vydali se k vyhlídkové plošině postavené na jeho břehu. Ani jsme nedošli na plošinu a přímo vedle cesty se váleli aligátoři. Brazos Bend State Park - aligátořiPrvní setkání s těmito tvory bylo trochu zvláštní - nevěděli jsme, co od nich čekat, jestli je bezpečné projít kolem nich atd. Tak jsme jen civěli na ty potvory a čekali, co se bude dít. Kolem nás prošla bezstarostná rodinka s dětmi a překvapivě se nic nedělo. Potvory ani nehnuly brvou, vůbec je to nezajímalo.

Alligator Etiquette

Z informačních tabulí jsme se dozvěděli, že je bezpečné udržovat vzdálenost 10 metrů od zvířat, ale viděli jsme magory, kteří se s nimi šli vyfotit a stáli asi metr od nich. Brazos Bend State Park - aligátor u 40 Acre LakeJsou to divoká zvířata, takže se může stát cokoliv, ale v historii parku se ještě nestalo, že by aligátoři zaútočili na člověka. Pokud se dodržují pravidla a lidi aligátory nestresují (a nekrmí), nemělo by se nic stát. Aligátoři nebývají agresivní, což je jeden ze znaků odlišnosti od krokodýlů. Pouze v letním období, kdy se líhnou nová mláďata z vajíček, jsou aligátoří matky střežící hnízda více agresivní, pokud se někdo moc přiblíží. Navíc lze poznat, kdy je aligátor naštvaný - otvírá tlamu a syčí, což jsme za celý den nezpozorovali ani jednou.

Aligátoří stezka kolem 40 Acre Lake

Pokračovali jsme dál po stezce kolem jezera 40 Acre Lake. Divila jsem se, jak ta cesta může vydržet v pevném stavu, když je všude kolem bažina nebo nějaká vodní plocha. Části stezky byly občas nahrazené lávkami. Často se nám stalo, že jsme šli jen tak po cestě a vylekali se, Brazos Bend State Park - aligátor u 40 Acre Lakeprotože aligátoři polehávali skoro všude okolo tak dva nebo tři metry od cesty a přes trávu nebyli na první pohled vidět. Jak se tam ti aligátoři jen tak líně povalují, může vzniknout dojem, že jsou to pomalá líná stvoření. Ale toto zdání klame, prý dokážou běhat rychlostí až 30 mil za hodinu (50 km/h).

O pár let později jsme dokonce byli svědky napínavého boje, kdy spolu bojovali dva aligátoři na život a na smrt. Překvapivě to neprobíhalo ani trochu podle našich představ - aligátoři se atakovali navzájem jen jednou za čas, ale o to drastičtější scény jsme mohli shlédnout. A ještě překvapivější pro nás bylo, že aligátoři takto bojovali několik hodin a stále byli naživu. Nejen tyto výjímečné zážitky podrobněji popisuji v mé knížce.

Aligátoři se rádi vyhřívají na sluníčku na březích nebo na plovoucích kládách a sbírají tak energii podobně jako třeba hadi. Při tomto procesu se moc nehýbou a neradi jsou při tom rušeni, proto to vypadá, že jsou líní a pomalí. V informačním letáku mě také zaujala jedna rada - aligátor má vždy "přednost v jízdě". Aligátoři rádi mění vodní teritoria a tak přechází přes cesty kudy chodí lidi. Pokud leží na cestě, člověk mu prý musí dát přednost, otočit se a odejít odkud přišel. Jeden velký aligátor nám přešel přes cestu a tomu jsme docela rádi tu přednost dali :-)

Potrava aligátorů

Došli jsme po břehu jezera k pozorovací věži, kde se nám naskytl úžasný panoramatický výhled na okolní vodní plochy - jezera Pilant Lake a 40 Acre Lake. Brazos Bend State Park - jezero Pilant LakeOdsud jsme dál pokračovali stezkou Spillway, která vede mezi hustě zalesněnými bažinami k dalšímu velkému jezeru Elm Lake. Docela mě překvapilo, že velmi blízko aligátorů proplouvali želvy, ptáci a hadi, ale neviděli jsme, že by po nich aligátor vyjel. Údajně šetří síly na jistou kořist a spíš vyčkávají. Jen jednou jsme viděli aligátora jak má v zubech svou ulovenou kořist právě na této stezce Spillway. Aligátor je masožravý predátor, který požírá ptáky, ryby, želvy, hady, mývaly, jeleny, divoká prasata a jiné aligátory. Vytváří tak rovnováhu v přírodě a přispívá k tomu, aby se aligátoři nepřemnožili. Stačí mu ulovit jedno zvíře za týden, možná i proto není tak často vidět při lovu.

Elm Lake

U jezera Elm Lake jsme se napojili na další stezku, lemovanou rybářskými a pozorovacími můstky, které jsou přístupné i vozíčkářům. V parku neplatí žádné omezení, může se rybařit i bez licence (rybářského lístku), ale opět platí, že aligátor má přednost. Brazos Bend State Park - jezero Elm LakePokud ho zajímá váš úlovek, musíte mu ho přenechat. Tato stezka byla bohužel docela rušná, potkávali jsme hodně rodin s dětmi i dost cyklistů. Tentokrát jsme tedy neviděli tolik aligátorů zblízka, za to jsme je velmi dobře slyšeli. Dál od břehu v jezeře Elm Lake byly ostrůvky odkud se ozývaly hlasité mručivé zvuky, kterými dospělí samci lákají samice k páření (v období od března do května). Starší a větší aligátoři (3 až 4 metroví) se stahují na tyto ostrůvky, aby měli klid k rozmnožování. Ti menší a mladší (do 2 metrů délky), které jsme pozorovali zblízka zejména u 40 Acre Lake, se válejí na březích kolem stezek. Upřímně jsme byli docela rádi, že jsme se setkali většinou s těmi menšími, z těch velkých šel opravdu strach.

Brazos Bend State Park - Old Horseshoe Lake

Udělali jsme krátkou odbočku k menšímu jezírku Old Horseshoe Lake, kolem kterého také vede okruh. My jsme se však vrátili k Elm Lake a prošli kolem parkoviště a piknikových míst, kde si mnoho rodin udělalo pohodový oběd v přírodě. Grily na barbecue jsou tu volně k dispozici v hojném počtu a americké rodiny sebou vozí i obří mobilní lednice se spoustou jídla a pití, takže jsme byli svědky hromadných hostin jak někde na svatbě.

Ptáci

Dorazili jsme k pozorovací plošině nedaleko parkoviště, postavené těsně nad hladinou jezera Elm Lake. Brazos Bend State Park - volavkaObdivovali jsme aligátora plovoucího přímo pod námi, zatímco o kousek dál se procházela obří volavka, která se snažila něco ulovit. Mimo desítek aligátorů, které jsme dnes potkali, jsme zahlédli snad ještě více ptáků, vážek a motýlů, kteří nás provázeli po celou cestu. Park se může pochlubit bohatou rozmanitostí - přes 300 druhů ptáků. Zahlédli jsme různé druhy volavek (yellow crowned night heron, great egret), několik ibisů (white ibis) a další ptáky.

Hadi

Obešli jsme jezero Elm Lake a vydali se zpět k autu stejnou cestou (Spillway), kde jsme zahlédli několik menších hadů ve vodě. Než jsme jeli do parku, podrobně jsem si nastudovala místní druhy hadů, protože jich tu žije dost, někteří jsou jedovatí (4 druhy) a já z nich mám strach. Většinou se lidem vyhýbají a raději volí ústup než útok podobně jako většina divokých zvířat. Ale jeden druh je trochu jiný. Had pojmenovaný Copperhead ztuhne a čeká, že nebude spatřen, protože má dokonalé maskování. Pokud se pohybuje mezi suchými listy, není skoro vůbec vidět. Pak je nebezpečí, že na něj člověk šlápne a had kousne, protože se bude cítit ohrožený. Naštěstí většina uštknutí nebývá smrtelná, had často nejdříve kousne "naprázdno" a teprve při opakovaném útoku přidá jed. Ani tehdy není nic ztraceno, protože jed většinou nebývá tak silný, aby zabil člověka. Přesto je doporučeno vyhledat pomoc a nechat člověka sledovat. Protijed se zpravidla nepodává, protože jeho vedlejší účinky jsou horší než jed samotný. Tito hadi jsou srovnatelní s českou zmijí.

Další možnosti zábavy a poznávání

Naší jednodenní návštěvou jsme zdaleka nevyčerpali všechny možnosti, které park na ploše 20 km2 nabízí. Rangeři tu pořádají bezplatné naučné výlety s výkladem, kde učí lidi lépe porozumět přírodním krásám Texasu. Prošli jsme pouze malou část turistických tras, celkem je zde vybudováno přes 35 mil stezek nejen pro turisty a cyklisty. Část z nich (8 mil) je určena pro lidi jezdící na koních. Na řece Brazos, která tvoří východní hranici parku, se dá jezdit na kánojích a kajacích. Park má také několik tábořišť se zázemím, které lze předem zarezervovat online. Na jaře a na podzim, kdy je ještě přijatelné počasí, bývá o víkendech plno.

Mimo zvířat, se kterými jsme se dnes setkali, je tu ještě mnoho dalších nespatřených druhů. Pozůstatky prérií, které dříve obývali bizoni, jsou dnes útočištěm pro jeleny, mývaly, lišky, kojoty a rysy. Park oplývá také velmi bohatou rostlinnou rozmanitostí - vyskytuje se tu přes 500 druhů rostlin.

Nature Center

Přírodovědné centrum, které se nachází mezi Elm Lake a Creekfield Lake, nabízí skvělou příležitost k poznání tohoto unikátního parku. Mají tu pár aligátořích mláďat k výukovým účelům a návštěvníci si je můžou pohladit. Do přírody je vrací nejpozději za rok, do doby než si zvyknou na lidi a ještě se dokážou přizpůsobit zákonům volné přírody. Lze si zblízka prohlédnout i další obyvatele parku - hady a tarantule. Akvárium ukazuje život v okolních vodních plochách. V centru je také výstava, dárkový obchod a klub pro děti s naučným programem.

Později jsem absolvovala několikaměsíční trénink, abych se mohla stát rangerem dobrovolníkem. Získala jsem tak možnost chytat aligátory do vlastních rukou a dávat je pohladit návštěvníkům. Dokonce jsem se mohla zúčastnit vzácného okamžiku, kdy se nám aligátoří mláďata vylíhly přímo před očima. Více zážitků z práce dobrovolnického rangera státního parku Brazos Bend sdílím v mé knížce Ze Strahova do NASA.

George Observatory

Observatoř, nacházející se mezi jezery Elm Lake a Hale Lake, umožňuje noční pozorování hvězd pomocí tří teleskopů. Hned vedle je naučné vesmírné centrum Challenger Learning Center. Návštěvníci si mohou na místě prohlédnout také sbírku meteoritů.

V parku se nám moc líbilo (hlavně ti aligátoři) a já doufám, že jsme tu nebyli naposled. See you later, alligator!

Foto: Brazos Bend State Park - aligátoři, ptáci a želvy

Zpět nahoru

Sleduj novinky

Veržána na Facebooku Veržána na Google Plus Veržána na Twitteru Veržána na emailu

Naše kniha

Ze Strahova do NASA
Kniha o naší strastiplné cestě za americkým snem

Cestopisy

  • USA (2012-x) - o životě v Houstonu
  • USA (2010) - cestování po JZ Státech a ostrově Big Island
  • ŘECKO (2009) - cestopis o Aténách a ostrově Naxos
  • NĚMECKO (2006/7) - deník o životě v Německu, Švýcarsku a Francii
  • ITÁLIE (2005) - ferraty v Dolomitech, Lago di Garda a moře
  • RAKOUSKO (2005) - ferraty ve Wilder Kaiser a Mondsee
  • USA (2003) - životní lekce a splněný cestovatelský sen
  • ITÁLIE (2002) - dobrodružný stop do hor a k moři
  • ... více v sekci Cestopisy

Fotky

USA

VIETNAM

NĚMECKO

RAKOUSKO

ŠVÝCARSKO

FRANCIE

ŠVÝCARSKO a FRANCIE

ITÁLIE

ŘECKO

VELKÁ BRITÁNIE

  • ...a spousta dalších fotek

Moje projekty